JUMPING TRICK STICK
BF-Q01 Jumping Bangberry Qiaobang Ren Qiaoqiao Stick 15g x 3 Sticks 45g Box
Product Information

Product name: Jumping Qiaoqiao / Berry Qiaoqiao

/ Ren Qiaoqiao

Flavor: Chocolate-coated biscuit bars

Case size: 15g x 3x45g x 32 boxes

Buy Now
Related Products
Anbu Town, Chao'an District, Chaozhou, China
400-111-3336
+86-768-591133
s@shantai.biz